Despre proiect

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din Municipiul Câmpina, cu acent pe populația aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

About Image

Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operațional Capital Uman prin reducea disparitatilor de dezvoltare economică și socială a unui grup de 900 de persoane dintr-o comunitate marginalizată și restul comunităților. Obiectivul General este concordant cu AP.5 OT 9, care urmărește promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin asigurarea oportunității de dezvoltare a întregului potențial individual, indiferent de originea socială sau etnică, prin dezvoltarea abilitaților, cunoștințelor și experienței necesare.Prin proiect se acopera obiectivele tematice de dezvoltare ale UE pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii (Europa 2020), vizate prin POCU:

- promovarea sustenabilitatii și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă (prin crearea a 125 locuri de muncă);

- promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare (prin conferințele pe tematica nediscriminarii și tratamanetului egal, activitățile extra curriculare , a taberelelor și excursiilor pe aceeași tematică cu elevii);

- investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învatare pe tot parcursul vieții (prin cursurile de formareprofesionala, programele de tip „A doua șansă” și „After-school”, dar și prin sesiunile de orientare și consiliere).

Grup țintă

Persoanele din grupul țintă sunt în cel puțin una din următoarea situație:

A) în risc de sărăcie – În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile în totalul populației.

SAU

B) se confruntă cu o deprivare materială severă / Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severa dispun de condiții de trai extrem de limitate datorita lipsei resurselor, la care se înregistreaza cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu îsi pot permite:

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,

2) să asigure încalzirea adecvata a locuinței,

3) să facă fata unor cheltuieli neprevăzute,

4) să manânce carne, peste sau un echivalent proteic în fiecare zi,

5) o saptamâna de vacanta departe de casa,

6) un autoturism,

7) o mașină de spălat,

8) un TV color, sau

9) un telefon.

SAU

C) trăiesc în gospodarii cu o intensitate foarte redusă a muncii

Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

Indicatori POCU

Activități

 1. Management, monitorizare si achizitii
 2. Coordonarea proiectului
 3. Recrutare, gestionare si plasare/ocupare grup tinta
 4. Servicii integrate de ocupare pentru persoanele din zonele dezavantajate și marginalizate aflate în căutarea unui loc de muncă, în acord cu dinamica economică și a pieței muncii locală din municipiul câmpina
 5. Sprijinirea întreprinderilor sociale de inserție, a cooperativelor și a ocupării pe cont propriu a persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială din
 6. Municipiul câmpina (componenta soft de sprijin, consultanta si formare pentru antreprenori si personal)
 7. Dezvoltarea a 3 programe de tipul școală după școală pentru copiii din municipiul câmpina
 8. Dezvoltarea unui program de tipul „a doua șansă” în municipiul câmpina
 9. Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii sociale, medicale și medico-sociale integrate pentru copii, tineri, adulți
 10. Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii sociale, medicale și medico-sociale specializate pentru bătrâni, incluzând un centru de zi și un centru rezidențial pentru situații de criză
 11. Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii sociale, medicale și medico-sociale specializate pentru victime ale violenței în familie sau în comunitate, inclusiv un telefon dedicat victimelor violenței, copii sau adulți, incluzând un centru de zi și un centru rezidențial pentru situații de criză
 12. Implicarea activă a comunității câmpinene în combaterea discriminării și excluziunii sociale
 13. Implicarea activă a comunității câmpinene în combaterea discriminării și excluziunii sociale (componenta de ecologizare)
 14. Implicarea activă a comunității câmpinene în combaterea discriminării și excluziunii sociale (componenta de educatie nonformala pentru copii)