POCU/717/5/1/151839

CADESS – Câmpina
Anti Discriminare Excluziune Socială & Sărăcie

OBIECTIVUL GENERAL

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din Municipiul Câmpina, cu acent pe populația aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

About Image

ACTIVITĂȚI